Wood be Hero Skateshop » Santa Cruz Total Dot VX Black Skateboard Deck 8.0"

Santa Cruz Total Dot VX Black Skateboard Deck 8.0"

€89.95

Santa Cruz Total Dot VX Black Skateboard Deck 8.0"

€89.95

Santa Cruz Skateboards

Total Dot VX Black Skateboard Deck 8.0"

Size: 8.0"