Wood be Hero Skateshop » Santa Cruz McCoy Steady Fast Dot VX White/Gold Skateboard Deck 8.25"

Santa Cruz McCoy Steady Fast Dot VX White/Gold Skateboard Deck 8.25"

€89.95

Santa Cruz McCoy Steady Fast Dot VX White/Gold Skateboard Deck 8.25"

€89.95

Santa Cruz Skateboards

McCoy Steady Fast Dot VX

White/gold Skateboard Deck 

Size: 8.25"